.

Het project in cijfers

  • Start/einde project: 01/04/19 – 31/05/23 
  • Locatie: Netherland en België
  • Oplevering aan: INTERREG 
  • Hoofdfocus op zonnedaken, laadstations en elektrische voertuigen 

Projectoverzicht

Deeldezon is een Interreg-project dat tot doel heeft energieneutrale leefomgevingen te realiseren. Het heeft de ambitie om 80 zonnedaken, 80 bidirectionale laadstations en 150 elektrische deelauto’s in België en Zuid-Nederland mogelijk te maken. 

De innovatieve eigenschap van dit project is de combinatie van zonnedaken met gedeelde elektrische auto’s die de opgewekte energie opslaan door gebruik te maken van slimme bidirectionele laadstations op een duurzame en flexibele manier en deze kunnen terugleveren wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is (Vehicle to Grid – V2G). Naast de positieve effecten op het (lokale) milieu bieden gedeelde auto’s ook een oplossing voor sociaal-economische vraagstukken.  

V2G concept – Hoe werkt het?

Vehicle-to-grid (V2G) is de kern van Deeldezon. Het is een concept waarbij elektrische voertuigen (EV’s) kunnen worden gebruikt als middel voor energieopslag en -levering. Deze technologie maakt het mogelijk dat EV’s energie terugleveren aan het elektriciteitsnet wanneer er een hoge vraag is en opladen tijdens perioden van lage vraag.

Dit komt niet alleen ten goede aan het elektriciteitsnet, maar biedt ook financiële prikkels voor eigenaars van EV’s. V2G wordt mogelijk gemaakt door bidirectionele laadtechnologie, die de stroom van de batterij van het EV terug naar het elektriciteitsnet mogelijk maakt. Door de energie opgeslagen in de batterijen van EV’s te gebruiken tijdens piekperioden van de vraag, kan V2G helpen het elektriciteitsnet te stabiliseren en de behoefte aan op fossiele brandstoffen aangedreven centrales te verminderen.

Naast de milieueffecten biedt V2G een financiële prikkel voor eigenaren van EV’s. Door de opgeslagen energie terug te verkopen aan het net tijdens piekperioden, kunnen eigenaren van EV’s geld verdienen en mogelijk de kosten van het bezit van het voertuig compenseren. V2G heeft ook het potentieel om netdiensten te leveren, zoals frequentieregeling, wat de financiële voordelen voor eigenaren van EV’s verder kan vergroten. 

Aug·e bijdrage en diensten

Aug·e levert de cloud EMS-diensten om de waarden te maximaliseren die binnen de innovatieve groene oplossing voor het delen van elektrische auto’s aanwezig zijn. Door verschillende metadata en realtime-meetgegevens opin het veld te gebruiken, zal het algoritme optimaliseren binnen een mix van gestapelde waarden zoals hieronder geïllustreerd.

Effecten

Enkele voordelen zijn: 

  • Inkomsten: geld verdienen door energie te kopen en verkopen via laad-ontlaadcycli (Principe van Arbitrage) 
  • Flexibiliteitstrading: een concept op de energiemarkt dat commerciële en industriële afnemers in staat stelt om hun energieflexibiliteit te gelde te maken 
  • Netstabiliteit: dankzij de Frequency Containment Reserve (FCR) houden netbeheerders een reserve aan van generatie- of vraagbronnen die snel geactiveerd kunnen worden om de frequentie terug te brengen naar de nominale waarde in geval van een storing. 
  • Voorkomen van netcongestie: balanceren en maximaliseren van het zelf geproduceerde energieverbruik door de belasting.

8 Partners

De markt voor elektrische mobiliteit is een complex ecosysteem dat verschillende belanghebbenden omvat, van voertuigfabrikanten tot aanbieders van oplaadinfrastructuur en energieleveranciers. Allemaal spelen ze een cruciale rol bij het creëren van een duurzame en effectieve markt voor elektrische mobiliteit. Naarmate de markt blijft groeien, is het essentieel dat deze belanghebbenden blijven samenwerken om uitdagingen aan te pakken en nieuwe kansen voor groei en innovatie te creëren. 

Door elektrische voertuigen om te zetten in mobiele energieopslageenheden, kunnen we nieuwe kansen benutten om het elektriciteitsnet in balans te brengen, de penetratie van hernieuwbare energie te vergroten en de algehele koolstofvoetafdruk van het transport te verminderen. Het is net als magic!

Tawan Demesmacker – Customer Success Manager

Resultaten

In het kader van het “Deel De Zon” project is er een kans om het gebruik van V2G-voertuigen als mobiele batterij (batterij op wielen) te demonstreren, in combinatie met uitgebreide op data gebaseerde en op de cloud gebaseerde slimme laadregelingen om de gebruiksscenario’s van EV deelwagens te verbeteren, wat natuurlijk zal leiden tot een toename van de omzet en een vermindering van de beperkingen op het toekomstige elektriciteitsnetwerk. Verschillende regelgedrag kan worden voorgesteld door optimalisatieparameters aan te passen die beperkingen zijn voor het model. De resultaten worden hieronder geïllustreerd voor de openbare gedeelde auto.

Op deze afbeelding kan men een volledige dag parkeren voor een gedeelde auto opmerken (23/03/2023), met een regelgedrag dat gebaseerd is op “Arbitrage” in combinatie met “Eigenverbruik” en tijdsdruk (80% Soc tussen 9u – 17u). Dit betekent dat er geprobeerd zal worden om op te laden tegen de laagste elektriciteitsprijs, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het tijdsinterval voor het behouden van een bepaalde laadstatus en de productie van zonne-energie gedurende de dag. 

Next Steps

Er zijn nog uitdagingen voor de brede adoptie van V2G. Dit omvat de noodzaak van bi-directionele laadinfrastructuur, evenals zorgen over de impact op batterijlevensduur en de noodzaak van gestandaardiseerde communicatieprotocollen tussen EV’s en het netwerk. 

Ondanks deze uitdagingen vertegenwoordigt V2G een spannende kans voor de EV-industrie om niet alleen schone transportmiddelen te bieden, maar ook bij te dragen aan een duurzaam en stabiel netwerk. Naarmate de technologie blijft ontwikkelen, is het doel van het Deel De Zon-project om dit proces te versnellen. En we geloven dat V2G een sleutelcomponent zal zijn in de overgang naar een laag-koolstof energie-systeem in de toekomst.

Bekijk het project hier: https://www.deeldezon.eu/

Wil je meer weten over hoe je deel kunt nemen in een energy community met aug·e?
Laat snel wat van je horen.