.

1. Algemene informatie

1.1 Invoering

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de website www.aug-e.io, hierna ‘de website’ of ‘onze diensten’, bezoekt of gebruikt. Het beschermen van de gegevens van klanten, bezoekers en gebruikers en deze alleen gebruiken op de manier die onze klanten, bezoekers, gebruikers van ons verwachten, heeft onze hoogste prioriteit. Daarom is het volgende beleid bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot de verzekering volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ – General Data Protection Regulation ‘GDPR’) en andere wetten inzake gegevensbescherming.

1.2 Controleur

De website wordt ter beschikking gesteld door i.Leco NV, met maatschappelijke zetel te Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel en gekend onder het ondernemingsnummer BE 0471.967.356. i.Leco NV is de verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG en dus verantwoordelijke voor de hierin toegelichte gegevensverwerking. 

1.3 Contact 

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op de website of per e-mail naar gdpr@aug-e.io. Deze privacyverklaring dient samen gelezen te worden met onze Cookieverklaring die eveneens van toepassing is op het gebruik van de website. 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

2.1 Persoonsgegevens die u ons meedelt via het contactformulier

U kunt het contactformulier op onze website www.aug-e.io/contact gebruiken om contact met ons op te nemen voor elk verzoek. De persoonsgegevens die u heeft ingevuld in het contactformulier worden alleen verwerkt voor het beantwoorden van uw aanvraag. Het invullen en verzenden van het contactformulier vormt een bevestigende handeling waarmee u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking. 

Wanneer u het contactformulier op de website invult, worden de volgende persoonsgegevens door ons verzameld: 

 • uw naam; 
 • jouw e-mailadres; 
 • jouw telefoon nummer. 

Het door u in het contactformulier ingevulde onderwerp en bericht worden door ons niet als persoonsgegevens beschouwd, tenzij deze velden informatie bevatten over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Zolang de bovengenoemde niet-persoonlijke gegevens gekoppeld zijn aan persoonsgegevens, worden deze door ons behandeld als persoonsgegevens.

2.2 Persoonsgegevens die u ons meedelt via het nieuws & papers formulier

U kunt het nieuws & papers formulier op onze website www.aug-e.io/nieuws-en-papers/ gebruiken om contact met ons op te nemen. De persoonsgegevens die u heeft ingevuld in het nieuws & papers formulier worden alleen verwerkt om marketingmateriaal te genereren en te verspreiden via meerdere communicatiekanalen. Het invullen en verzenden van het nieuws & papers formulier vormt een bevestigende handeling waarmee u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking. 

Wanneer u het nieuws & papers formulier op de website invult, worden de volgende persoonsgegevens door ons verzameld: 

 • uw naam; 
 • jouw e-mailadres; 
 • jouw telefoon nummer. 
2.3 Persoonsgegevens worden automatisch verzameld

Uw bezoek aan onze website en/of gebruik van onze online diensten wordt geregistreerd. Het IP-adres dat momenteel door uw apparaat wordt gebruikt, de datum en tijd, het browsertype en het besturingssysteem van uw apparaat, de bezochte pagina’s, de knoppen waarop is geklikt, de voorkeurstaal en Mouseflow kunnen worden geregistreerd. Deze gegevens worden verzameld om onze website en onze online diensten te optimaliseren en te verbeteren. De verwerking is wettelijk gebaseerd op legitiem belang aangezien het in ons legitiem belang is om onze website te beschermen en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen als u deze op uw eigen account aan ons verstrekt, b.v. als onderdeel van een registratie, een enquête, een online aanvraag of voor een online aankoop (uitvoering van een contract). Wij hebben passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens die tijdens de registratie aan ons worden verstrekt, adequaat worden beschermd. 

De website werkt met cookies die persoonsgegevens kunnen verzamelen, met name Google Analytics en Google Tag Manager. Voor meer informatie over bovengenoemde cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. Cookieverklaring en cookie-instellingen vindt u door op het zwarte Cookiebot-pictogram linksonder op deze website te klikken. 

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gebruikersgegevens waaronder uw IP-adres, uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de duur per pagina, patronen met betrekking tot de frequentie en tijden van uw bezoek, enz. worden tijdens uw bezoek automatisch verzameld door Google Inc. 

Google Tag Manager is een tagbeheersysteem dat wordt aangeboden door Google Inc., net als Google Analytics. Tags, zijnde kleine website codefragmenten, worden op de website geplaatst die ook gebruikersgegevens verzamelen zoals hierboven vermeld. Mouseflow is een tool voor websiteanalyse die wordt aangeboden door het bedrijf Mouseflow ApS, geregistreerd in Denemarken, Europa. 

Mouseflow voldoet aan zowel de Economische Europese Ruimte als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van het Verenigd Koninkrijk. Mouseflow doet haar best om klanten en websitebezoekers veilig te houden door zich aan te passen aan de huidige privacywetgeving over de hele wereld. Mouseflow maskeert automatisch IP-adressen en houdt ISP’s of toetsaanslagen niet bij (niet-PII-velden (persoonlijk identificeerbare informatie) kunnen op de witte lijst worden gezet). 

Buiten het bovenstaande gebruikt i.Leco NV geen automatische tools om persoonsgegevens te verzamelen. 

2.4 Persoonsgegevens meegedeeld door derden

Voor zover persoonsgegevens door derden aan i.Leco NV worden meegedeeld, zorgt i.Leco NV ervoor dat deze derden toestemming hebben verkregen om deze persoonsgegevens mee te delen. 

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat doen wij ermee?

3.1 Persoonsgegevens die u met ons deelt

De verwerking van uw persoonsgegevens genoemd in paragraaf 2.1 van deze Privacyverklaring is noodzakelijk zodat wij gericht contact met u kunnen opnemen en u individueel kunnen antwoorden.

3.2 Persoonsgegevens worden automatisch verzameld

De onder 2.3 van deze privacyverklaring genoemde verzameling van uw gegevens is bedoeld om uw gebruiksgemak van onze website en online producten te vergroten. 

De persoonsgegevens die automatisch via Google Analytics worden verzameld, worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en door hen verwerkt. Wij verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Google. Google kan de verzamelde gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. We gebruiken de door Google verwerkte gegevens, nadat deze zijn geanonimiseerd en in statistieken zijn verwerkt, om het gebruik en de efficiëntie van de website te analyseren en om het effect van online advertenties en sociale kanalen te onderzoeken, om onze service aan u te optimaliseren en om verdere het gebruiksgemak van de website vergroten. 

3.3 Comunicatie naar derden en direct marketing

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan eventuele technische dienstverleners van i.Leco NV om de levering van de op de website aangeboden diensten mogelijk te maken. Wij zullen er steeds op toezien dat deze dienstverleners aan wie wij uw gegevens verstrekken op dezelfde correcte en verantwoorde manier met uw persoonsgegevens omgaan als i.Leco NV. 

Uw persoonsgegevens zullen op geen enkele wijze door i.Leco NV gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. 

4. Duur van de bewaring van uw persoonsgegevens

Wanneer uw e-mail via het contactformulier louter een verzoek om informatie bevat, zal deze e-mail door i.Leco NV vanuit haar mailbox worden beantwoord en daarna maximaal tien jaar in de inbox worden bewaard, waarna verwijderd. 

Wanneer u een samenwerking met ons aangaat, worden uw persoonsgegevens ingevoerd in het softwarepakket van i.LECO nv en daar bewaard zolang als nodig is om onze samenwerking uit te voeren. Vijf jaar na beëindiging van de samenwerking met i.LECO nv worden uw persoonsgegevens uit het softwaresysteem verwijderd. 

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

i.Leco NV neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verwerking. 

6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 • U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u aan i.LECO nv verstrekt. 
 • U heeft het recht om te allen tijde en kosteloos de persoonsgegevens die wij van u hebben en die wij in ons bezit hebben, in te zien, evenals het recht om ze te corrigeren of te wijzigen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kunt ook vragen om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 
 • U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen. U dient er rekening mee te houden dat i.LECO nv dan bepaalde diensten niet meer kan garanderen. 
 • Bovendien heeft i.LECO nv in het geval van een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens het recht om bepaalde persoonsgegevens bij te houden indien dit in de tussentijd nodig is voor de uitvoering van haar contractuele verplichtingen jegens u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 • U heeft altijd het recht om een eerder gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. 
 • Ten slotte heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking en die voor u rechtsgevolgen hebben of u in aanmerkelijke mate treffen. 

Om al uw rechten uit te oefenen, schrijft u naar i.LECO nv, Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel. 

Als u een klacht heeft, kunt u zich ook wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit, met als adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, op het telefoonnummer +32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be zijn.